Odnowienie Misji Świętej

W dniach 04-07 czerwca obchodziliśmy odnowienie Misji Świętych, które uroczyście obchodziliśmy w zeszłym roku. Przez te dni zatrzymywaliśmy się nad sakramentami świętymi. Tak się pięknie złożyło że początek stanowiło Święto Najświetszego Ciała i Krwi Pańskiej, a na zakończenie była uroczystośc Rocznicy Pierwszej komuni Świętej. Odnowienie prowadził O. Marcin Szafors ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów. W czasie tych dni rozważaliśmy jak Pan Bóg przemawia do nas i daje nam swoją miłość porzez sakramenty święte. Spotykaliśmy się również na Apelu Jasnogórskim, gdzie zanosiliśmy swoje prośby do Boga za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej.