Misje Święte

W dniach od 08 do 15 czerwca odbywała się Misja św., którą prowadził li o. Marcin Szafors Misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej z Kokotka k. Lublińca.  W czasie Misji św. głosił   Słowo Boże, a głos dzwonu pokutnego wzywał do nawrócenia
i przemiany życia.

W ramach naszych Misji św. miały miejsce Msze św. i nabożeństwa sprawowane
w kościele parafialnym w Bronisławiu. Swoje misyjne spotkania stanowe miały dzieci szkolne, młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna, kobiety, mężczyźni, rodziny oczekujące potomstwa i rodziny z dziećmi do lat sześciu.

W środę 11 czerwca na cmentarzu parafialnym miały miejsce modlitwy w intencji naszych bliskich i krewnych, którzy poprzedzili nas w drodze do domu Ojca.

W czasie Misji św. Pamiętano także o starszych, samotnych i cierpiących. W piątek 13 czerwca odwiedzono obłożnie chorych w ich domach, przychodząc im z sakramentalną posługą. Natomiast w sobotę 14 czerwca sprawowano Msze św. z udziałem starszych, samotnych i schorowanych, w trakcie których udzielono im sakramentu namaszczenia chorych.

Czwartek 12 czerwca, był dniem pojednania się z Bogiem w sakramencie pokuty.
W tym też dniu, uwielbiono Jezusa Chrystusa w Eucharystii, dziękując Mu także za dar kapłaństwa. Proszono również o nowe liczne i święte powołania do służby kapłańskiej
i życia zakonnego z naszej parafii. W piątek 13 czerwca był dniem dziękczynienia Chrystusowi za dar odkupienia na krzyżu oraz w duchu ekspiacji przepraszaliśmy Najświętsze Serce Jezusa za wszystkie nasze grzechy i słabości. W tym też dniu odprawiono Drogę Krzyżową, której trasa prowadziła ulicami Bronisławia. Sobota 14 czerwca była dniem ofiarowania parafii Najświętszej Maryi Pannie Niepokalanie Poczętej.

Na zakończenie każdego misyjnego dnia parafianie gromadzili się przy Matce Bożej,
by o godz. 21.00 wziąć udział w Misyjnym Apelu Jasnogórskim. W sobotę był on połączony z tzw. „nocą Nikodemową”, podczas której przed obliczem Jezusa Chrystusa Eucharystycznego przyzywano Ducha Św. trwano w modlitwie uwielbienia i dziękczynienia oraz proszono o uzdrowienie ciał i dusz. Każda z osób uczestniczących w nabożeństwie otrzymała indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

W niedzielę 15 czerwca staliśmy przy misyjnym krzyżu w Bronisławiu,
by podziękować Bogu za zwycięstwo Bożej łaski.